آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمايشگاه مقاومت مصالح (مكانيك جامدات) دانشگاه صنعتي شريف

آزمایش تست کشش میلگرد دانشگاه شریف تعیین گرید

آزمایش تست کشش پیچ و مهره دانشگاه شریف تعیین گرید

انجام دهنده انواع تستهاي ميلگرد، كوپلر، پيچ و مهره، بتن، تيرآهن، ورق (شامل تست كشش، فشار، كمانش، ضربه شارپي، ضربه آيزود، خستگي، خمش، بازخمش (با استفاده از روغن داغ)، سختی سنجی بعلاوه ديگر موارد مورد نياز شركتهاي ساختماني و صنعتي

 

تلفن: 66165561

فاكس: 66165562

 

 

زمينه فعاليت    

- پژوهش در زمینه های مختلف مقاومت مصالح  

- آزمایش پیچش در حد الاستیک و پلاستیک تا 15000kgf.cm 

- آزمایش خمش تا 200 تن بر روی اقسام نمونه ها
- آزمایش سختی (راکول- برینل- ویکرز)
- آزمایش سختی استاندارد (خمشی)
- آزمایش فنر با سختی های مختلف
- آزمایش مکانیکی رادیاتورها و پمپ ها
- آزمایش ضربه آیزود و شارپی در دماهای مختلف
- اندازه گیری تنش و تغییر طول نسبی بوسیله كرنش سنج
- آزمایش ترک یابی بوسیله دستگاه اولتراسونیک
- آزمایش تعیین ضخامت پوشش فلزات با اولتراسونیک

 

برخی امکانات و توانمندی ها 

 

- ماشین های يونیورسال کشش با ظرفیت 5 نیوتن تا 2000 کیلو نیوتن
- ماشین تست پیچش تا ظرفیت15000kgf.cm

- آزمایش کشش و فشار تا 200 تن بر روی اجسام نمونه ها
- تجهیزات تست فشار داخلی تا ظرفیت 1000 تن بار
- تجهیزات آزمایش خستگی با ظرفیت 100 تن بار دینامیکی
- دستگاه های آزمایش سقوط

- دستگاههای سختی سختی سنج (فلزات و غیر فلزات)

 

آزمایش تست کشش میلگرد دانشگاه شریف تعیین گرید

آزمایش تست کشش پیچ و مهره دانشگاه شریف تعیین گرید