آزمايشگاه ديناميك ماشين

 

سرپرست آزمايشگاه: دکتر حامد مرادی      تلفن:66165552


زمينه فعاليت    

 

- ارائه آزمایشگاه دینامیک ماشین ها
- پژوهش در زمینه های مختلف تئوری ماشین ها

 

 

امکانات و توانمندی ها 

 

- سیستم های مکانیکی مانند:

- سیستم ترمز دوبل، سیستم ترمز بادی ماشین ها

 

*گاورنر

*ژیروسکوپ

*سیستم چرخدنده ساده
*سیستم چرخدنده خورشیدی  

*ماشین های ساده

*بالانس استاتیکی و دینامیکی اجسام دوار  

*بالانس اجرام دورانی موتور دو سیلندر

*مکانیزم ها  

*اندازه گيري شتاب کوریولیس 

*بادامک- چهار میله ای برگشت سریع- چرخ ژنوا و ...