آزمایشگاه سیستم های دینامیکی

سرپرست آزمايشگاه: دكتر حسن صيادي      تلفن:66165556

 

زمينه فعاليت    

 

- ارائه آزمایشگاه ارتعاشات

- اندازه گیری و تست ارتعاشات در سازه ها و ماشين آلات  

- پایش ماشین آلات  

- شبیه سازی عیوب در ماشین های دورانی  

- دینامیک محورهای دوار  

- آنالیز مودال  

 

امکانات و توانمندی ها 


- سنسورهای ارتعاشات  

- تقویت کننده اندازه گیری  

- ماشین لرزاننده Shaker 

- چکش آنالیز مودال  

- آنالایزر فرکانسی  

- دستگاه شبیه سازی عیوب روتور

- دستگاه ارتعاشات سیستم یک درجه آزادی پیچشی  

- دستگاه ارتعاشات سیستم دو درجه آزادی پیچشی  

- دستگاه ارتعاشات سیستم یک درجه آزادی خطی

- دستگاه جاذب دینامیکی ارتعاشات

- دستگاه مطالعه سرعت بحرانی محورهای دوار

- دستگاه مطالعه عملكرد ياتاقان هاي لغزشي

- دستگاه اندازه گيري ارتعاشات پرتابل