نمایش محتوا

آزمایشگاه هیدرولیک، نیوماتیک و اتوماسیون

سرپرست آزمايشگاه: دكتر محمد دورعلي تلفن:66165553

زمينه فعاليت    

- ارائه آزمايشگاه هيدروليك و نيوماتيك
- آموزش طراحي سيستم هاي كنترل صنعتي
- آموزش طراحي و ساخت مدارهاي هيدروليك و نيوماتيك
- آموزش طراحي سيستم هاي كنترل منطقي و اتوماسيون
- طراحي و اجراء پروژه هاي اتوماسيون و طراحي
- تست و شناسايي سيستم هاي سرور
 

امکانات و توانمندی ها

 

- مجموعه طراحي و آزمايش مدار هاي هيدروليك 2 دستگاه

- مجموعه آزمايش مدارهاي نيوماتيك 6 دستگاه

PLC- مجموعه آزمايش مدارهاي الكتريك و الكترونيك و دستگاه

- مجموعه سيمولاتور آسانسور

- مجموعه كنترل فـرآيند

- مجموعه سيمولاتور كارخانه

- مجموعه طراحي و شبيه سازي نرم افزاري 8 مجموعه