آزمايشگاه اپتيك و ليزر:

سرپرست آزمايشگاه: دكتر محمد بهشاد شفيعي تلفن:66165675

 

زمينه فعاليت    

 
 
  • اندازه گيري قطر و بررسي ذرات به كمك ميكـروسكوپ و پردازش تصوير 
  • اندازه گيري ميدان دو بعدي سرعت به روشPIV  
  • اندازه گيري ميدان دماي سيال به روشLIF
 
 

امکانات و توانمندی ها 

 
 
  • ليزر ديودي جهت آزمـايش هاي بزرگ مقياس و يا توان بالا به همراه توان سنج 
  • ميكروسكوپ معكوس متالوژي و سيستم مانيتورينگ 
  • ذرات ردياب و فلورسنت 
  • ليزر ديودي جهت آزمايش هاي اندازه گيري سرعت و دماي سيال 
  • دوربين فيلمبرداري CCD