آزمایشگاه پایش وضعیت

سرپرست آزمايشگاه:  دكتر مهدي بهزاد    تلفن:66165519

 

زمينه فعاليت    

 • ارائه درس نگهداری ماشین ها، پایش تجهیزات و عیب یابی در ماشین ها

 • برگزاری دوره های آموزشیCM و آنالیز ارتعاشات

 • برگزاری دوره های آموزشی بالانس ماشین های دوار

 • پژوهش در زمینه های مختلف ارتعاشات و نگهداری

 • استقرار سیستم های نت (نگهداری و تعمیرات)

 • اجزای سیستم نگهداری بر مبنای وضعیتCBM

 • اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات و صدا

 • عیب یابی ماشین آلات دوار

 • عایق سازی کاهش و کنترل ارتعاش  

 • انجام تست های ارتعاشی

 
 

امکانات و توانمندی ها 

 • سنسوره هاي اندازه گیری ارتعاشات (شتاب سنج پیزوالکتریک و پروب های غیر تماسی)  

 • دستگاه اندازه گیری صدا

 • دورسنج  

 • آنالیزر و داده پرداز دو کاناله  

 • دستگاه شبیه سازی عیوب محورهای دوار  

 • دستگاه تست یاتاقان های با فیلم روغن