نمایش محتوا

نمایش محتوا

سرپرست آزمايشگاه: دكتر جواداكبري- دكتر محمدرضا موحدي   تلفن:66165585 

زمينه فعاليت

 
 • انجام پ‍ژوهش هاي بنيادي در زمينه براده برداري فلزات و مواد نوين مهندسي  
 • گزينش شرايط ماشينكاري بهينه براي مواد بمنظور كاهش زمان ساخت و افزايش دقت ابعادي و سلامت سطح
 • پژوهش هاي مربوط به كنترل ارتعاشات در فرآيند هاي ماشينكاري
 • پژوهش هاي مربوط به افزايش نرخ توليد در فرآيند ماشينكاري 
 • طراحي ماشين هاي ابزار دقيق و فوق دقيق شامل ماشينكاري در مقياس ميكرو و نانو، 
 • طراحي ماشين هاي ابزار مخصوص براي عمليات خاص ماشينكاري
 • پژوهش هاي مربوط به اتوماسيون ماشين هاي ابزار و ماشين هاي كنترل عددي 
 

امکانات و توانمندی ها 

 
 • دينامومتر پيزوالكتريك سه محورهKistler براي اندازه گيري نيروهاي ماشينكاري 
 • ماشين سنتر سه محوره پر سرعت  
 • دوربين عكسبرداري با سرعت بالا 
 • هد توليد ارتعاشات اولتراسونيك و ژنراتور مربوطه با قابليت جستجوي فركانس تشديد 
 • ميكروسكوپ متالوگرافي با قابليت عكس برداري ديجيتال 
 • ماشين هاي ابزار يونيورسال، اسپارك و هونينگ