نمایش محتوا

نمایش محتوا

سرپرست آزمايشگاه: دكتر احمد عاصم پور   تلفن:66165697
 
زمينه فعاليت    
  • مدلسازی فیزیکی فرآیندهای شکل دهی
  • تست قالب های شکل دهی ورق
  • آموزش برنامه نویسیCAE,CAM,CAD
  • مدلسازی کامپیوتری
امکانات و توانمندی ها 
  • پرس هیدرولیکی
  • فرزCNC آموزشی
  • تجهیزات ساخت بیلت اولیه و آزمایش مدلسازی فیزیکی
  • کامپیوترهای مجوز به نرم افزارهای CNC