نمایش محتوا

آزمايشگاه مكانيك ضربه و نفوذ
سرپرست آزمايشگاه: دكتر رضا نقدآبادي   تلفن:66165577
 

 

تجهيزات 

 • دستگاه آزمايش نفوذ
 • دستگاه آزمايش ضربه تيلور
 • دستگاه آزمايش هاپکينسون فشاري 
 • دستگاه گان گازي با قابليت سرعت‌دهي به پرتابه‌هاي 10 گرمي تا 500 متر بر ثانيه 
 • دستگاه ‌اندازه‌گيري سرعت به روش تماسي و غير‌تماسي
 
 

زمينه فعاليت :   

 
 
 • استخراج ضرايب مدل‌هاي ساختاري مواد در نرخ کرنش بالا با استفاده از دستگاه آزمايش هاپکينسون فشاري
 • مطالعه تغيير شکل پلاستيک فلزات در نرخ کرنش بالا 
 • شبيه‌سازي عددی فرآيند نفوذ در ساختارهای جاذب انرژی
 
 

امکانات و توانمندی ها  

 • طراحي وساخت دستگاه‌هاي آزمايش ضربه تيلور و نفوذ با قابلیت بازیافت نرم پرتابه
 • طراحي و ساخت دستگاه آزمايش هاپکينسون فشاري 
 • طراحي و ساخت دستگاه اندازه‌گيري سرعت به روش تماسي و غير تماسي 
 • انجام آزمايش‌هاي ضربه تيلور و نفوذ براي پرتابه‌هاي 10 گرمي تا محدوده سرعت‌ 500 متر بر ثانيه 
 • انجام آزمايش هاپکينسون فشاري تا نرخ کرنش 10 بر ثانیه