نمایش محتوا

نمایش محتوا
سرپرست آزمايشگاه: دكتر ميرعباس جلالي   تلفن:66165688
زمينه فعاليت    
انجام شبيه سازي هاي عددي و پروژه هاي محاسباتي در حوزه هاي:
  • بيوسيال محاسباتي (جريان گردش خون، فيزيك سلولي)
  • محيط هاي چند مقياسي (ميكرونانو مكانيك محاسباتي، توربولانس)
  • محيط هاي چند فيزيكي(محيط هاي متخلخل برهم كنش سـيال و جامد)
  • توسعه روش هاي و الگوريتم هاي نامتعارف (LBM, MD)
  • شـبيه سازي تغيير شـكل هاي بزرگ (فرآينـد شـكل دهي، مكانيك ضربه)
  • انجـام پروژه هاي صنعـتي محاسباتي و تدوين نرم افزار هاي موردنياز  
  • ارائه مشاوره به مراكز صنعتي و پژوهشي
 
 
امکانات و توانمندی ها 
 
  • سرور مركزي داراي دو پردازشگرQuad
  • داراي سيستم عامل Linux 
  • داراي 10 ترمينال با كاركرد مستقل و با قابليت اتصال به سرور