تماس با ما
قطب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیون (سدرا)،
دانشکده مهندسی مکانیک،
دانشگاه صنعتی شریف،
خیابان آزادی،
تهران،
ایران.
 
صندوق پستی: 11365-9567
تلفن: 5548 6616 +9821
ایمیل: cedra@sina.sharif.edu
 
ما مشتاقانه منتظر شنیدن هر گونه پیشنهاد و یا پرسش از شما هستیم. لطفا از تماس با ما دریغ نکنید.
مریم باقری، مدیریت سایت.
ایمیل: Maryambagheri.iran@yahoo.com