آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک

عمده ی فعالیت های تحقیقاتی حوزه رباتیک شامل پایان نامه های دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی در دانشکده مهندسی مکانیک در این آزمایشگاه صورت می پذیرد.

تنوع پژوهش های انجام پذیرفته در این آزمایشگاه بسیار زیاد بوده و شامل طراحی و ساخت ربات های اجتماعی، تحقیقات در زمینه رباتیک شناختی، طراحی و ساخت سامانه های جراحی رباتیک و توانبخشی حرکتی، طراحی و ساخت ربات های بازو و سیار چرخ دار، طراحی و ساخت ربات های گروهی، و همچنین مطالعات در زمینه منیپیولیشن ساختارهای بیولوژیک و فلزی در ابعاد نانو می باشد.

در سال های اخیر تمرکز فعالیت های این آزمایشگاه در زمینه رباتیک اجتماعی-شناختی بوده و اهم پژوهش های صورت گرفته و در حال انجام آن شامل موارد زیر می باشد:

·        استفاده از ربات های انسان نما در آموزش و درمان کودکان مبتلا به اتیسم در ایران

·        به کارگیری ربات ها در آموزش زبان دوم به دانش آموزان ایران

·        بهره گیری از ربات های انسان نما در کاهش دیسترس کودکان مبتلا به سرطان خون در بیمارستان محک

·        طراحی و ساخت ربات اجتماعی بومی مناسب جهت تعامل با کودکان دارای نیازهای خاص (نظیر کودکان مبتلا به دیابت، سرطان، اتیسم و ...)

·        طراحی و ساخت نیم تنه انسان نمای شریف به منظور آموزش زبان اشاره به کودکان ناشنوا

·        طراحی و ساخت سامانه جهت یابی منبع صوتی