سمینار علوم شناختی

برگزاری ارائه پیشرفت طرح های پژوهشی مصوب ستاد علوم شناختی

 

 

 چهارمین دوره ارائه پیشرفت طرح های پژوهشی مصوب و تحت حمایت"ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی" در تاریخ 15 مهر ماه 1395 به سرپرستی دکتر علی مقداری در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف برگزار گردید در این نشست،36 طرح پژوهشی در حوزه علوم شناختی در سه بخش مهندسی،علوم اعصاب و روانشناسی توسط اساتید و پژوهشگران داخلی به صورت شفاهی و یا پوستر ارائه گردید.ماهیت بین رشته ای بودن طرح ها،سبب تنوع تخصص های حاضر در این همایش اعم از مهندسان،پژوهشگران علوم پایه ،روانشناسان و ... بوده است.در پایان نیز ناظران تعیین شده از طرف ستاد به ارزیابی میزان پیشرفت هر یک از طرح ها پرداختند.

علاقه منران به اطلاعات بیشتر، می توانند اخبار تکمیلی را در سایت ستاد علوم شناختی با آدرس http://cogc.ir پیگیری نمایند.

تصاویر منتخب این نشست یک روزه در ادامه آورده شده است.