پروژه ها

 

عنوان:                        مدلسازی و بررسی تأثیر ربات­های انسان نما به عنوان دستیار درمانگر در درمان بیماران مبتلا به اتیسم (درخودماندگی)
استاد:                         پروفسور ع. مقداری و دکتر م. عالمی
نهاد:                            ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی
بودجه:                        570,000,000 ریال
زمان:                          فروردین 93 الی فروردین 95

                                                                                                                                                                 

 

عنوان:                         طراحی و ساخت ربات انسان نمای سایز متوسط
استاد:                         پروفسور س. سهرابپور و ع. مقداری
نهاد:                            تام - ایران خودرو
بودجه:                        200,000,000 ریال
زمان:                          مهر 82 الی مهر 83

                                                                                                                                                                 

 

عنوان:                         طراحی و ساخت چندین ربات امدادگر
استاد:                         پروفسور ع. مقداری
نهاد:                            سازمان گسترش و نوسازی صنعت ایران
بودجه:                        1,100,000,000 ریال
زمان:                          مهر 82 الی مهر 83

                                                                                                                                                                 

 

عنوان:                         طراحی و ساخت ربات پرستار به منظور کمک رسانی به معلولیت
استاد:                         پروفسور علی مقداری
نهاد:                            سازمان جهانی بهداشت
بودجه:                        2500 دلار بعلاوه 50,000,000 ریال
زمان:                          فروردین 81 الی فروردین 82

                                                                                                                                                                                 

 

عنوان:                         طراحی و ساخت ربات زیر دریایی کنترل از راه دور
استاد:                         پروفسور وثوقی و علی مقداری
نهاد:                            سدرا
بودجه:                        12,000 دلار بعلاوه 70,000,000 ریال
زمان:                          فروردین 80 الی فروردین 81

                                                                                                                                                                 

 

عنوان:                         طراحی و ساخت ربات بازوی آموزشی ارزان قیمت
استاد:                         پروفسور علی مقداری، غ. وثوقی، م. دورعلی و کارگرنوین
نهاد:                            سدرا
بودجه:                        60,000,000 ریال
زمان:                          مهر 80 الی مهر 81

                                                                                                                                                                  

 

عنوان:                         طراحی و ساخت ربات چهار پای خدمتکار
استاد:                         پروفسور آ. الستی
نهاد:                            سدرا
بودجه:                        50,000,000 ریال
زمان:                          مهر 80 الی مهر 81

                                                                                                                                                                               

  

عنوان:                         طراحی و ساخت محیط تست آزمایشگاهی چرثقیل ضد لرزش
استاد:                         پروفسور آ. الستی
نهاد:                            سدرا
بودجه:                        50,000,000 ریال
زمان:                          مهر 80 الی مهر 81