پروژه ها

 

عنوان:                        بکارگیری فنآوری رباتیک و سامانه های هوشمند در توان بخشی افراد مبتلا به اوتیسم در ایران
استاد:                         پروفسور ع. مقداری
نهاد:                           ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری های شناختی
بودجه:                        1،111،000،000ریال
زمان:                          دی 96 الی دی 97

                                                                                                                                                              

 

عنوان:                       بهینه سازی ربات رسا: ربات دستیار آموزشی زبان اشاره به کودکان ناشنوا
استاد:                        پروفسور ع. مقداری ، دکتر م. عالمی و مهندس م. زکی پور
نهاد:                          وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
بودجه:                        1،270،000،000 ریال
زمان:                         بهمن 96 الی بهمن 97

 

                                                                                                                                                              

 

عنوان:                        طراحی و ساخت یک ربات اجتماعی سی ار برای تعامل باکودکان سرطانی درمحیط بیمارستان
استاد:                         پروفسور ع. مقداری
نهاد:                            ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی (COGC) ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
بودجه:                         ریال
زمان:                           95 تا کنون

                                                                                                                                                              

 

عنوان:                        تجهیز و توانمندسازی آزمایشگاه رباتهای اجتماعی به منظورامکان سنجی کاربرد کلینیکی آنها دربهبود روند درمانی کودکان سرطانی
استاد:                         پروفسور ع. مقداری و دکتر م. عالمی
نهاد:                            وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
بودجه:                         ریال
زمان:                          دی 93 الی تیر 95

                                                                                                                                                              

 

عنوان:                        مدلسازی و بررسی تأثیر ربات­های انسان نما به عنوان دستیار درمانگر در درمان بیماران مبتلا به اتیسم (درخودماندگی)
استاد:                         پروفسور ع. مقداری و دکتر م. عالمی
نهاد:                            ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی
بودجه:                        570,000,000 ریال
زمان:                          فروردین 93 الی فروردین 95

 

                                                                                                                                                                 

 

عنوان:                         مدلسازی و تحلیل حرکتی یک نانو ربات سیار با استفاده از دینامیک مولکولی
استاد:                         پروفسور ع. مقداری
نهاد:                            ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی (COGC) ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
بودجه:                         ریال
زمان:                          مهر 93 الی مهر 94

 

                                                                                                                                                                 

 

عنوان:                         طراحی و شبیه سازی مدل آزمایشگاهی یک غس الخانه رباتیکی سازگاربا شریعت اسلامی
استاد:                         پروفسور ع. مقداری
نهاد:                            ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی (COGC) ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
بودجه:                         ریال
زمان:                           89  الی 90

                                                                                                                                                                 

 

عنوان:                         مدلسازی دینامیکی و تحلیل فرآیند دویدن در رباتهای انسان نما
استاد:                         پروفسور ع. مقداری
نهاد:                           ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی (COGC) ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
بودجه:                         ریال
زمان:                           85  الی 87

 

                                                                                                                                                                

 

عنوان:                         طراحی و ساخت یک مدل از رباتهای انسان نما برای مسابقات روبوکاپ
استاد:                         پروفسور ع. مقداری
نهاد:                            صندوق حمایت از پژوهشگران کشور (INSF) ، ریاست جمهوری
بودجه:                         ریال
زمان:                          83 الی 84

 

                                                                                                                                                                

 

عنوان:                         طراحی و ساخت یک سری از رباتهای امداگر برای امدادرسانی در تخریبهای ناشی از زلزله
استاد:                         پروفسور  ع. مقداری
نهاد:                            مرکز تحقیقات ایران خودرو (TAM)
بودجه:                         ریال
زمان:                           83 الی 84

                                                                                                                                                                

 

عنوان:                         طراحی و ساخت ربات انسان نمای سایز متوسط
استاد:                         پروفسور س. سهرابپور و ع. مقداری
نهاد:                            تام - ایران خودرو
بودجه:                        200,000,000 ریال
زمان:                          مهر 82 الی مهر 83

                                                                                                                                                                 

 

عنوان:                         طراحی و ساخت چندین ربات امدادگر
استاد:                         پروفسور ع. مقداری
نهاد:                            سازمان گسترش و نوسازی صنعت ایران
بودجه:                        1,100,000,000 ریال
زمان:                          مهر 82 الی مهر 83

                                                                                                                                                                 

 

عنوان:                         طراحی و ساخت ربات پرستار به منظور کمک رسانی به معلولیت
استاد:                         پروفسور علی مقداری
نهاد:                            سازمان جهانی بهداشت
بودجه:                        2500 دلار بعلاوه 50,000,000 ریال
زمان:                          فروردین 81 الی فروردین 82

                                                                                                                                                                                 

 

عنوان:                         طراحی و ساخت ربات زیر دریایی کنترل از راه دور
استاد:                         پروفسور وثوقی و علی مقداری
نهاد:                            سدرا
بودجه:                        12,000 دلار بعلاوه 70,000,000 ریال
زمان:                          فروردین 80 الی فروردین 81

                                                                                                                                                                 

 

عنوان:                         طراحی و ساخت ربات بازوی آموزشی ارزان قیمت
استاد:                         پروفسور علی مقداری، غ. وثوقی، م. دورعلی و کارگرنوین
نهاد:                            سدرا
بودجه:                        60,000,000 ریال
زمان:                          مهر 80 الی مهر 81

                                                                                                                                                                  

 

عنوان:                         طراحی و ساخت ربات چهار پای خدمتکار
استاد:                         پروفسور آ. الستی
نهاد:                            سدرا
بودجه:                        50,000,000 ریال
زمان:                          مهر 80 الی مهر 81

                                                                                                                                                                               

  

عنوان:                         طراحی و ساخت محیط تست آزمایشگاهی چرثقیل ضد لرزش
استاد:                         پروفسور آ. الستی
نهاد:                            سدرا
بودجه:                        50,000,000 ریال
زمان:                          مهر 80 الی مهر 81