سیستم های انتگراسیون فرایند

همکاران هسته:

دکتر بيژن فرهانيه، دکتر حسين افشين، دکتر وحيد حسينی

نمایش محتوای خلاصه

انتگر01

اين هسته پژوهشی در طی 5 سال گذشته در راستای ارتقاءدانش فنی- مهندسی در سيستم‌های تهويه، مدل‌سازی آلودگی و طراحی سيستم‌های مختلف شروع به‌ فعاليت نموده است. در اين رابطه بيش از 30 پايان‌نامه کارشناسی ارشد، 4 پايان‌نامه دکتری و 25 پروژه صنعتی با موفقيت کامل به اتمام رسيده است. اين هسته همچنين برگزار کننده همايش ملی تهويه و بهداشت صنعتی به طور سالانه می‌باشد که تاکنون دو دورة آن برگزار گرديده و مورد استقبال وسيع متخصصين اين شاخه قرار گرفته است. از ديگر فعاليت‌های اين هسته می‌توان به همکاری اين هسته در راه‌اندازی خط توليد فن‌های محوری برگشت‌پذير در مقياس بزرگ به همراه طراحی و ساخت بستر تست فن‌های مختلف بر اساس استانداردهای بين‌المللی، برای اولين بار در ايران اشاره نمود...

ادامه