شبیه سازی مخازن هیدروکربنی

همکاران هسته: دکتر مهرداد تقی زاده منظری، دکتر سیامک کاظم زاده حنانی

اهداف هسته:

این هسته پژوهشی طی ده سال گذشـته بطور متمرکز و مداوم در راستای اهدافش بکار خود ادامه داده و پروژه ­های گوناگونی را در زمینه شبیه­ سازی جریان چندفاز در مخازن نفت و گاز به انجام رسانده است. در این رابطه بیش از 40 پایان نامه کارشناسی ارشد و دو پایان نامه دکترا به اتمام رسیده و یک پروژه صنعتی نیز با موفقیت کامل پایان یافته است.

این هسته پژوهشی در نظر دارد برنامه های تحقیقاتی خود را همچنان گسترش داده و با تعامل بیشتر با صنایع مربوطه نقش موثرتر و پررنگ تری در جامعه نفت و گاز کشور ایفا نماید. سرفصلهای پژوهشی مورد نظر برای پنج سال آینده به قرار زیر خواهند بود: 

سال اول: تکمیل نرم افزار جدید شبیه­ سازی مخازن معمولی با مدل نفت سیاه و بر پایه فرمولبندی جامع ترکیبی بصورت موازی.

سال دوم: توسعه نرم­ افزار شبیه­ سازی فوق­الذکر با افزودن قابلیت مدلسازی مخازن ترکدار با مدل تخلخل دوگانه- نفوذپذیری دوگانه.

سال سوم: توسعه شبیه ساز به مدل ترکیبی برای مطالعه مخازن گاز میعانی، نفت فرار و تزریق گازکربنیک.

سال چهارم: تکمیل شبیه ساز با مدل ترکیبی و موازی­سازی نرم­افزار شبیه ­سازی مخازن ترکدار.

سال پنجم: ارتقای قابلیتهای گرافیکی نرم­افزار شبیه­ سازی برای ورود به عرصه شبیه­ سازی کاربردی با شبیه­ ساز خانگی و تجاری نظیر اکلیپس یا سی ام جی و ارائه خدمات کاربردی به صنعت.