مهندسی زیست سیال

همکاران هسته:

دكتر محمد سعيد سعيدي- دكتر بهار فيروز آبادي

اهداف هسته

بایو01

اهداف این هسته در دو زمینه تئوری و تجربی به شرح زیر بیان می گردد الف. زمینه تجربی: در این زمینه به روش کشت سلولی اهداف زیر پی گیری خواهد شد: 1- تغییر شکل سلول در اثر عوامل مکانیکی...

ادامه
نمایش محتوا