ثبت پایان نامه

• فرم تعیین موضوع و استاد راهنمای پایان نامه (MSA)

• فرم اعلام سوابق آموزشی- پژوهشی ارشد (MSB)

• فرم پیشنهاد پروژه کارشناسی ارشد

• تصویب پایان نامه(باید در سایتedu.sharif.eduقسمت تعریف پایان نامه وارد شود)

دفاع از پايان‌نامه

• فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه

- ابتدا دانشجو باید فرم مذکور را به امضاء استاد راهنما رسانده و پس از مشخص شدن اساتید ممتحن و هماهنگی تاریخ و ساعت روز دفاع، سپس به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهد. دانشجو حداقل دو هفته پس از تحویل این فرم به دفتر تحصیلات تکمیلی مجاز به دفاع خواهد بود.

- سپس استاد راهنما باید مجوز دفاع از پایان نامه را در سایت edu.sharif.edu منوی تحصیلات تکمیلی قسمت ثبت درخواست مجوز دفاع تکمیل و برای تحصیلات تکمیلی ارسال نماید.

پس از دریافت مجوز از تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دانشجو باید فرمهای زیر را تکمیل و به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل دهد.

• فرم دعوتنامه ممتحنین (تایپ شود)

• فرم ارزشیابی پایان نامه (به تعداد اساتید حاضر در جلسه پرینت گرفته شود.)

• فرآیند تعیین نمره پایان نامه(یک نسخه)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• فرم تبدیل حرف J (دو نسخه)

(پس از انجام اصلاحات پایان نامه و تحویل سی دی پایان نامه به دفتر تحصیلات تکمیلی، این فرم باید در سایت آموزش، از طریق استاد راهنما نمره ثبت و دونسخه پرینت گرفته شود، سپس به تحصیلات تکمیلی ارسال شود)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• فرم احراز(مخصوص دانشجویان ورودی 94 و ماقبل، دانشجویان ورودی 95 به بعد فرم احراز را باید از سامانه آموزش دریافت نمایند.)

(پشت و رو پرینت گرفته شود و تا 6 ماه پس از دفاع فرصت دارند که تسویه حساب را انجام دهند.)

مشخصات پايان‌نامه

     براي دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 89 و مابعد

     CD پايان‌نامه (فقط یک فایل word و فقط یک فایل pdf)

• دستورالعمل تهيه پايان‌نامه بر روي سي دي


• وبگاه کتابخانه مرکزی (جهت اخذ نمونه پایان نامه)