نمایش محتوا

• اعلام استاد راهنمای دکتری

امتحان جامع

• فرم عناوین پیشنهادی امتحان جامع (PC-2)

• فرم درخواست مجوز امتحان جامع

مشخصات پايان‌نامه

      • جلد پايان‌نامه دكتري يشمي

      • مقاله پيوست جزو ضمائم پايان‌نامه

      • امضاء اصل اول پايان‌نامه (تصويب نامه)‌

      • چكيده فارسي و انگليسي

      • سي دي پايان‌نامه (word, pdf)

• اظهار نامه


• وبگاه کتابخانه مرکزی (جهت اخذ نمونه رساله)