سرفصل دروس گرایش طراحی کاربردی

 

   

شماره درسنام درس
28545آنالیز شکل دهی فلزات
28536ابزارشناسي و ماشينکاري
28579ارتعاشات اتفاقی
28574 ارتعاشات غيرخطي
28891 بیواینسترومنت
28881 بیومکانیک ارتوپدی
28904 بیومکانیک اسکلتی-عضلانی
28907 بیومکانیک ستون مهره ها 
28897 بیومکانیک شغلی
28558 پایش ماشینها و عیب یابی
28064 پلاستيسيته
28583 تئوري ورق و پوسته
28905 جراحي رباتيك
28046 ديناميک پيشرفته
28559 دینامیک تحلیلی
28187 دینامیک مولکولی
28301 روتور دینامیک و آزمایشگاه 
28588 روشهای تغییرات در مکانیک
28031 رياضيات پيشرفته 1
28049 سيستمهاي ديناميكي
28022 سینماتیک و دینامیک رباتها
28593 شكست،خستگي و خزش
28537 شکل دهی فلزات
28025 طراحي بهينه
28052 طراحي مكانيزمهاي پيشرفته
28019 طراحی سیستم های کنترل 
28595 كنترل غيرخطي
28586 كنترل مقاوم
28627 کنترل تصادفی 
28598 مباني ساخت در مقياس نانو
28599 مبانی سیستم های هوشمند…
28538 متالوژي در توليد
28551 مکاترونيک و آزمايشگاه
28572 مکانيک شكست