معاون پژوهشی دانشکده

اطلاعات تماس:

حسین نجات پیشکناری, دکتری (دانشیار)

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی مکانیک

ایران، تهران، خیابان آزادی، صندوق پستی:9567-11155

تلفن: 66165543-021

فکس: 66000021-021

آدرس پست الکترونیک :nejat@sharif.ir

آدرس وب سایت: http://sharif.ir/~nejat