رئیس دانشکده

اطلاعات تماس :

سیامک کاظم زاده حنانی ، دکتری (استاد)

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی مکانیک

ایران، تهران، خیابان آزادی، صندوق پستی:9567-11155

تلفن: 66165501-021, 66165508-021

فکس: 66000021-021

آدرس پست الکترونیک:hannani@sharif.edu

آدرس وب سایت: http://sharif.edu/~hannani