معاون آموزشی دانشکده

اطلاعات تماس :

علی حکاکی فرد،  دکتری (دانشیار)

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی مکانیک

ایران، تهران، خیابان آزادی، صندوق پستی:9567-11155

تلفن: 66165525-021

فکس: 66000021-021

آدرس پست الکترونیک :ahakaki@sharif.ir

آدرس وب سایت: http://sharif.ir/~ahakaki