معاون تحصیلات تکمیلی

اطلاعات تماس:

حامد مرادی،   دکتری (دانشیار)

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی مکانیک

ایران، تهران، خیابان آزادی، صندوق پستی:9567-11155

تلفن: 66165545-021

فکس: 66000021-021

آدرس پست الکترونیک : hamedmoradi@sharif.ir

آدرس وب سایت: http://sharif.ir/~hamedmoradi