معاون دانشجویی

اطلاعات تماس:

امیر نورانی ، دکتری (استادیار)

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی مکانیک

ایران، تهران، خیابان آزادی، صندوق پستی:9567-11155

تلفن: 66165687-021

فکس: 66000021-021

آدرس پست الکترونیک :nourani@sharif.ir

آدرس وب سایت: http://sharif.ir/~nourani