محورهای پژوهشی
محورهاي پژوهشي

رديف

نام گروه

اعضاي گروه

1

طراحي و ساخت ريز سازه ها

دكتر محمد تقي احمديان

2

سينماتيک و ديناميک

دكتر حسن ظهور

3

پايش تجهيزات

(Condition Monitoring)

دكتر مهدي بهزاد

مهندس محمد تقي اميدوار

دكتر حميد مهديقلي

4

منابع انرژي (هما)

دكتر مهرداد تقي زاده منظري

دكترسیامک كاظم زاده

5

علوم غير خطي و سيستم هاي بس ذره اي

دكتر مير عباس جلالي

6

توربين گازي ، توربوچارجر و توربوچارجينگ موتورهاي احتراق داخلي

دكتر علي حاجيلوي

7

فناوري ايروسل

دكتر محمد سعيد سعيدي

8

سيستم هاي نوين تبديل انرژي

دكتر محمد حسن سعيدي

9

مدلسازي تحليلي و محاسباتي رفتار غير خطي ساختارهاي پيوسته ، نانو و چند مقياسي

دكتر سعيد سهرابپور

دكتر رضا نقدابادي

دكتر محسن اصغري

10

مهندسي دريا

دكتر محمد سعيد سيف

دکتر مجيد عباسپور طهراني

11

سيستم هاي هوشمند

دكتر حسن صيادي

12

فرايندهاي ساخت

دكتر احمد عاصم پور

دكتر جواد اکبري

دكتر محمد رضاموحدي

13

ديناميک شارها و انتگراسيون فرايند

دكتر بيژن فرهانيه

دکتر حسین افشین

14

ابزارهاي جراحي و لوازم ارتوپدي

دكتر فرزام فرهمند

مهندس رويا نريماني

دكتركيخسروفيروز بخش

15

آناليز و بهبود عمر

دكتر غلامحسين فرهي

16

ديناميک سيالات

دكتر بهار دهقان فيروزآبادي

17

ارتعاشات تيرهاي ممتد، ورق ها

از مواد جديد

دكتر محمد حسين کارگر نوين

18

تبديل انرژي و مولدهاي قدرت

دكتر علي اصغر مظفري

19

سيستمهاي رباتيک و مکاترونيک

دكتر علي مقداري

دكتر آريا الستي

دکتر غلامرضا وثوقي

20

مکانيک مواد مرکب و FGM

دكتر اصغر نثير

21

جريان هاي دو فاز

دكتر علي نوري بروجردي

22

بيومکانيک حرکتي - ورزشي

مهندس مريم هويت طلب

دكتر محمد پرنيانپور

23

طراحي سيستم و اتوماسيون

دكتر محمد دورعلي

دكتر حسن سالاريه

دكتر محمود سعادت فومني

24

ميکرو و نانو سيال

دكتر علي موسوي

25

طراحي و تحليل رباتهاي كابلي

دكتر سعيد بهزادي پور

26

بيومکانيک ستون مهره ها

دكتر نويد ارجمند

27

سوخت ، احتراق و آلايندگي

دكتر وحيد حسيني