اطلاعیه ها:
اطلاعیه مهم

تاکید بر استفاده از ایمیل شریف


اطلاعیه کاراموزی

اطلاعیه کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400


اطلاعیه شماره 1 پروژه- تمدید مهلت درخواست

اعلام آمادگی دفاع در تیر


اطلاعیه شماره 4- کارآموزی تابستان 1401

موقعیت کارآموزی- مرکز کاریابی شریف


(تمدید مدت زمان کارآموزی تا تاریخ 28 اردیبهشت)-اصلاحیه

اطلاعیه شماره 3 ثبت نام کارآموزی تابستان 1401- اصلاحیه


جلسه توجیهی آشنایی با دوره کارآموزی


اطلاعیه کارآموزی تابستان- دانشجویان دریا


اطلاعیه ثبت نام کارآموزی در تابستان 1401


بررسی دروس نهایی در سامانه آموزش

بررسی دروس نهایی در سامانه آموزش


اطلاعیه شرکت در المپیاد دانشجویی مکانیک

اطلاعیه شرکت در المپیاد دانشجویی مکانیک


برنامه دفاع دی ماه 1400


اطلاعیه ثبت نام کارآموزی در نیمسال دوم 1401-1400


مراحل تعریف و ثبت نام پروژه کارشناسی- نیمسال دوم 1401-1400


اطلاعیه پروژه کارشناسی- اعلام آمادگی برای دفاع دی ماه


تایید پروژه های کارشناسی در نیمسال اول 1400


اطلاعیه ثبت نام کارآموزی- نیمسال اول 1400


اطلاعیه مهم- مقررات ثبت نام و انتخاب واحد- دانشکده مهندسی مکانیک


اطلاعیه- امکان تطبیق درس از جدول عمومی بین رشته ای به عنوان سایر دانشکده ها


تعریف پروژه کارشناسی- نیمسال اول 1400


اطلاعیه ثبت نام کارآموزی- تابستان 1400