بین الملل
منابع
پیام رئیس دانشکده:
تصویر محتوا

پیام رئیس دانشکده

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف از سال 1344 همزمان با تاسیس دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود. در طی نزديک به 50 سال تلاش مستمر، این دانشکده توانسته است با جذب هدفمند اعضای هیات علمی كارآمد و دانشجويان مستعد و نيز با فراهم سازی زیر ساخت ها و امکانات مناسب آموزشی و پژوهشی به جایگاهی ویژه در سطح کشور و منطقه دست یابد.

ادامه
مدیریت
پژوهش
اخبار:

پایان نامه های برتر انجمن مهندسان مکانیک در سال 97


ساخت دستگاه تکثیر ژن توسط پژوهشگران دانشکده مهندسی مکانیک


زنگ پژوهش و فناوری مکانیک:طراحی پکیج های الکترونیکی برای محیطهای خشن


زنگ پژوهش و فناوری مکانیک: توانبخشی هوشمند


موفقیت چشمگیر تیم تحقیقاتی از دانشکده مهندسی مکانیک در مجموعه موفقیان


زنگ پژوهش و فناوری مکانیک


دکتر سعید سهرابپور به عنوان عضو خارجی آکادمی ملی مهندسی آمریکا انتخاب شد.


رویدادها:

دوره های آموزشی و تخصصی دانشکده های مهندسی مکانیک - سال 1398


تقویم کارگاه های دانشکده مهندسی مکانیک در سال 1396


لینک‌های مفید: