بین الملل
منابع
پیام رئیس دانشکده:
تصویر محتوا

پیام رئیس دانشکده

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف از سال 1344 همزمان با تاسیس دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود. در طی نزديک به 50 سال تلاش مستمر، این دانشکده توانسته است با جذب هدفمند اعضای هیات علمی كارآمد و دانشجويان مستعد و نيز با فراهم سازی زیر ساخت ها و امکانات مناسب آموزشی و پژوهشی به جایگاهی ویژه در سطح کشور و منطقه دست یابد.

ادامه
مدیریت
پژوهش
اخبار:

انتخاب عضو هيات علمي دانشکده مکانیک به عنوان داور برجسته توسط انتشارات الزویر


نیازهای استخدامی گروه های آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک


انتصاب آقای دکتر سعید بهزادی پور به عنوان ریاست مرکز موفقیان


آیین نامه تعیین دبیر و تیم اجرایی جشنواره صنعتی مکانیک


انتصاب آقای دکتر مقداری به عنوان مشاور معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


رویدادها:

تقویم کارگاه های دانشکده مهندسی مکانیک در سال 1396


لینک‌های مفید: