آئین نامه دوره فرعی مهندسی مکانیک

 

 

1- معرفي دوره فرعي مهندسي مكانيك:

    دوره فرعي مهندسي مكانيك بعنوان يك دوره آموزشي اختياري براي دانشجويان ساير دانشكده هاي دانشگاه كه علاقه مند به كسب علوم و فنون اساسي مهندسي مكانيك مي باشند طراحي شده است. اين دوره فرعي خصوصاً براي دانش پژ‍وهاني كه قصد دارند در زمينه هاي بين رشته اي و نوين علم و فناوري ادامه تحصيل دهند يا در مقاطع بالاتر به مهندسي مكانيك تغيير رشته دهند بسيار مناسب است. با توجه به قابليت تنظيم برنامه هاي آموزشي منطبق با اهداف نهايي دانشجو، اساتيد راهنماي آموزشي، واحدهاي انتخابي دانشجو را مشخص كرده، برمبناي آن، واحدهاي پيشنياز به دانشجو اعلام مي‌شوند.

 

2- شرايط پذيرش دانشجوي متقاضي:

2-1.            حداقل واحد گذرانده دانشجو در رشته اصلي 30 واحد با معدل کل 14 يا بيشتر بايد باشد.

2-2.            ظرفيت پذيرش هر سال تحصيلي براي دوره فرعي به تشخيص کميته آموزش دانشکده حداکثر تا ده درصد ظرفيت پذيرش اعلام شده آن سال تحصيلي خواهد بود. در صورت تقاضاي بيش از ظرفيت اعلام شده، گزينش با بررسي پرونده توسط کميته آموزش دانشکده انجام مي شود.

 

3- آيين نامه هاي آموزشي دوره فرعي:

3-1.            حداقل واحد لازم براي اخذ مدرك فرعي مهندسي مكانيك 24 واحد است كه 18 واحد از دروس اصلي جدول الف و بقيه بصورت اختياري از ساير دروس و آزمايشگاههاي تخصصي مهندسي مکانيک (دروس کد 28- جداول الف و ب) مي‌باشد.

3-2.            با توجه به رشته اصلي (Major) دانشجو و علاقه­ وي و واحدهاي گذرانده شده در رشته اصلي، برنامه آموزشي دانشجو و ليست واحدهاي دوره فرعي توسط استاد راهنمايِ تعيين شده از طرف معاونت آموزشي دانشکده به وي ابلاغ خواهد شد.

3-3.            اخذ دروسي که بيش از 40 درصد تشابه محتوايي با دروس گذرانده دانشجو در رشته اصلي دارند (به تشخيص معاونت آموزشي دانشکده) مجاز نمي باشد.

3-4.            رعايت پيشنيازي/ همنيازي طبق آيين نامه هاي مصوب دانشکده و دانشگاه الزامي است.

تبصره: به تشخيص معاون آموزشي دروس معادل گذرانده شده در رشته اصلي مي توانند جايگزين پيشنياز يک درس شوند.

3-5.            واحدهاي معادل گذرانده شده در دانشکده هاي ديگر قابل جايگزيني با واحدهاي دوره فرعي نمي­باشند.

3-6.            فرم تقاضاي دوره فرعي حداقل يک ماه قبل از موعد ثبت نام هر نيمسال توسط دانشکده قابل بررسي است.

3-7.            ساير مقررات آموزشي طبق آيين نامه مصوب آموزش دانشگاه در مورد دوره هاي فرعي است.

3-8.           به دلیل وجود همپوشانی بین دروس رشته مهندسی هوافضا و مهندسی مکانیک، دروسی که دانشجویان این رشته باید از جدول الف دوره فرعی مهندسی مکانیک اخذ نمایند با علامت * مشخص شده است.

 

 

جدول الف- ليست دروس اصلی  دوره فرعي مهندسي مکانيک

نام درس

شماره درس

درس/دروس پيشنياز/همنياز

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

درس/دروس پيشنياز/همنياز

تعداد واحد

استاتيك 

28261

پ:24011 و 22015

3

نقشه‌كشي صنعتي 1  

35528

-

3

ديناميك‌ 

28567

پ:28261 و ه:22034

4

مكانيك سيالات1 

28461

پ: 22034

3

مقاومت مصالح 1 

28262

پ:28261

3

ترموديناميك1  

28161

پ:22034 و 24012

3

علم مواد   

28861

پ:23011

3

روشهاي توليد و کارگاه*

28267

پ:33011 و 28861

3

طراحي اجزاء1 *

28651

پ:28861 و 35311 و

 ه: 28263

3

ترمودینامیک 2

28162

پ:28161

3

طراحی اجزاء2 *

28654

پ: 28651و 35511

3

مقاومت مصالح 2

28263

پ: 28262

2

کنترل اتوماتیک

28416

پ: 28568

3

دینامیک ماشین*

28512

پ: 28567

3

مکانیک سیالات2*

28462

پ: 28461 و ه:22035

3

ارتعاشات

28568

پ: 28567 و 22034

3

انتقال حرارت 1

28113

پ:28162 و ه:28462

3

انتقال حرارت 2*

28121

پ: 28113

3 

جدول ب- ليست دروس اختیاری دوره فرعي مهندسي مکانيک

نام درس

شماره درس

درس/دروس پيشنياز/همنياز

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

درس/دروس پيشنياز/همنياز

تعداد واحد

اندازه گیری و سیستمهای کنترل

28569

پ:28161 و28262 و 28461 وه:28568

2

آزمایشگاه دینامیک ماشین

28708

پ:28568 و 28512

1

آزمایشگاه مقاومت

28701

پ: 28263 و28861

1

آزمایشگاه ترمودینامیک

28702

پ: 28161

1

مخازن تحت فشار

28236

پ:28654

3

سیستمهای تبرید

28173

پ:28113

3

موتورهای احتراق داخلی

28164

پ:28162

3

تهویه مطبوع

28167

پ:28113

3

مقدمات سیالات محاسباتی

28439

پ:28462و 28637 و 28113

3

طراحی مبدلهای حرارتی

28172

پ:28113

3

دینامیک خودرو و طراحی شاسی

28668

پ:28568 و 28654

3

هیدرولیک و نیوماتیک و آز

28245 و 28246

پ:28654 و 28416

3 و 1

رباتیک

28864

پ:40153 و 28567

3

اجزاء محدود کاربردی

28234

پ:22035 و 28654

3

آز رباتیک

28231

ه: 28864

 

نگهداری ماشین آلات

28242

پ:28568 و 28654

2

قالبهای پرس

28232

پ: 28654

3

الکترونیک عملی

28846

پ: 25091

3

سوخت و احتراق

28168

پ:28162

3

مهندسی اقیانوس

28986

پ: 28462

3

توربوماشینها

28466

پ:28462

3

طراحی به کمک کامپیوتر

28675

پ: 22071 و 28654

3

مواد مرکب

28218

پ:28263

3

نیروگاه حرارتی

28166

پ: 28113

3

آزمایشگاه مکانیک سیالات

28703

پ: 28462

1

طراحی مکانیزمها

28663

پ:28512

3

میکرو نانو فناوری کاربردی

28182

پ: 28161و 28262و 28461

3

طراحی و توسعه محصول

28673

پ:28654

3

مبانی طراحی کنترل اتوماتیک

28255

پ: 28416

3

سیستم های مکاترونیکی خودرو

33037

پ:33013يا 45070يا 28164 ه: 33036

2

طراحی و بهینه سازی سیستم های حرارتی

28154

ه:28113

3

آز- سیستم های مکاترونیکی خودرو

33036

ه:33037

1