دروس تخصصی اختیاری

  برای دیدن سرفصل دروس بر روی نام یا شماره درس کلیک کنید.

شماره درس نام درس واحد
31118 زبان تخصصي مکانيک 2
28265 مقاومت مصالح3 3
28831 شکست ، خستگي و خزش 3
28218  مواد مرکب 3
28234 اجزاء محدود کاربردي 3
28675 طراحي  به کمک کامپيوتر 3
28267 روشهاي توليد و کارگاه 3
28232  قالبهاي پرس 3
28236 مخازن تحت فشار 3
28672 روشهاي طراحي مهندسي 3
28969 تئوري جوشکاري 2
28846 الکترونيک عملي 3
28233 آز الکترونیک عملی 1
28864 رباتيک وآز 3
28906 طراحی سیستم های بیومکانیکی 3
28231 آزمايشگاه رباتيک 1
28709 آزمايشگاه کنترل اتوماتيک 1
28504 آزمايشگاه اندازه گيري ابعادي 1
28235 طراحي براي ساخت 3
28668 طراحي ساختمان شاسي  3
28663 طراحي مکانيزمها 3
28667 طراحي ماشين ابزار 3
28242 نگهداري ماشينها 2
28244 طراحی و تحليل سازه و بدنه 3
28245 هيدروليک و پنوماتيک 3
28246 آز-هيدروليک و پنوماتيک 1
28243 طراحي قيد و بستها و فرامين 3
28168 سوخت واحتراق 2
28464 ياتاقان و روغنکاري 2
28608 اخلاق مهندسي 3
28704 آز- انتقال حرارت 1
28166 نيروگاه حرارتي 3
28164 موتورهاي احتراق داخلي 3
28152 مکانیک سیالات بین سطحی 3
28172 طراحي مبدلهاي حرارتي 3
28467 سيستمهاي انتقال آب 3
28167 تهويه مطبوع 3
28173 سيستمهاي تبريد  3
28179 آشنایی با مهندسی نفت و گاز 3
28439 مقدمات سيالات محاسباتي 3
28181 نانوفناوری کاربردی 3
28466 توربوماشينها 3
28723 ديناميک گازها 3
28137  انرژي خورشيدي 1 3
28468 نيروگاههاي آبي 3
28177 آلودگي محيط زيست 2
28986 مهندسي اقيانوس 3
28178 توربين گاز و موتور جت 3
28909 مهندسي دريا 2
28908 آزمايشگاه مهندسي دريا 1
28422 هيدروديناميک  3
28763 مدیریت و کنترل  پروژه 2
28955 تحليل سازه  3
28982 طراحي کشتي 3
28958 طراحی سازه های دریایی 3
  جمع واحدهای مورد نیاز 19
تذکر:

 

1- دانشجویان رشته مهندسی مکانیک می توانند با اجازه استاد راهنما، علاوه بر دروس اختیاری درج شده در فرم تطبیق، تا سقف سه واحد از دروس تخصصی سایر رشته ها اخذ نمایند.

 

 

تبصره1: این دروس نباید با دروس رشته مهندسی مکانیک همپوشانی داشته باشد.

 

تبصره2: دروس مرکز معارف و مرکز فلسفه و علم به عنوان دروس اختیاری خارج از دانشکده قابل تطبیق نمی باشد.

 

2- علاوه بر سه واحد فوق الذکر دانشجویان مجاز به اخذ سه واحد از دروس مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک با اجازه استاد راهنما و مدرس درس می باشند. چنانچه دانشجو از سایر دانشکده ها درسی اخذ نکرده باشد می تواند دو درس از دروس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک را اخذ نماید. 

 

3- علاوه بر موارد فوق دانشجویان رشته مهندسی مکانیک مجاز هستند یک درس از دروس اختیاری مهندسی دریا را به‌ عنوان درس اختیاری اخذ نمایند.