ثبت نام در درس پروژه كارشناسي:

   

 *******************************************************************************

 

مراحل ثبت نام در درس پروژه کارشناسی: نیمسال دوم 1400-1399

 

1- تعیین استاد پروژه و توافق با ایشان در مورد عنوان و شرح کامل پروژه

2- مراجعه به پرتال پروژه های کارشناسی و وارد کردن اطلاعات مربوطه در پرتال (از طریق لینک موجود در ذیل این متن) و تهیه و ذخیره فایل Word فرم پروژه و درج امضای الکترونیکی دانشجو پس از مطالعه کامل آیین نامه پروژه

3- ارسال فایل به استاد پروژه و پیگیری ارسال فایل تایید شده توسط ایشان به دفتر گروه از طریق آدرس ایمیل hemmati@mech.sharif.edu حداکثر تا روز شنبه 99/11/25

5- لازم است علاوه بر ورود اطلاعات پروژه در این پرتال و تهیه و ارسال فرم پروژه، اطلاعات پروژه خود را در سامانه آموزش هم وارد نموده همچنین در زمان مقرر واحد پروژه را در سامانه آموزش اخذ نمایید.


 

نکات مهم:

- موارد مندرج در فرم پروژه ارسال شده باید کاملا مطابق با اطلاعات وارد شده در پرتال پروژه­ ها باشد. (بعد از ارسال فرم­ ها به دفتر گروه تغییر اطلاعات در پرتال پروژه­ ها مجاز نمی باشد)

- فقط دانشجویانی که قصد ثبت نام در درس پروژه در این نیمسال را دارند مجاز هستند به پرتال مربوطه وارد شوند. چنانچه قصد ثبت نام در این درس را ندارید ولی در پرتال login کرده‌اید، به آموزش دانشکده اطلاع دهید.

 

 

 

پرتال پروژه های کارشناسی