اساتید پیشکسوت و بازنشسته

حسن ظهور

استاد (پیشکسوت)

مکانیک جامدات

دكتری، دانشگاه پردو، آمريكا - 1357

تلفن: (98) 21-66165583 |  فکس: 66000021-021 | 

آدرس پست الکترونیک: zohoor [at] sharif.ir | آغازه: sharif.ir/~zohoor

دانلود

علی نوری بروجردی

استاد (پیشکسوت)

حرارت و سیالات، انتقال حرارت

دکتری، دانشگاه ویسکانسین، آمریکا، 1364

تلفن: 66165547-021 |  فکس: 66000021-021 | 

آدرس پست الکترونیک: anouri [AT] sharif.ir | 

آغازه: sharif.ir/~anouri

دانلود

رویا نريمانی

مربی (پیشکسوت)

كارشناسي ارشد، دانشگاه يوتا، آمريکا - 1361

شماره تماس: 66165685(021)

آدرس پست الکترونیک: narimani@sharif.edu

شماره اتاق: 425

آغازه: sina.sharif.edu/~narimani

نام آزمایشگاه: الکترونیک کاربردی و مکاترونیک (آموزشی)

شماره اتاق آزمایشگاه: 215

شماره تلفن آزمایشگاه: 66165694(021)

ابزار دقیق مهندسی پزشکی و توانبخشی- بیومکانیک

دانلود

ابراهیم اسماعیل زاده

استاد (پیشکسوت)

آدرس پست الکترونیک: esmailzadeh [at] sharif.ir | آغازه: sharif.ir/~esmailzadeh

دانلود

محمدتقی امیدوار

مربی (پیشکسوت)

طراحی جامدات

کارشناسی ارشد، دانشگاه کالج لندن (یو سی ال)، انگلستان - 1372

 تلفن: 66165583-021 |  فکس: 66000021-021 | آدرس پست الکترونیک: omidvar [AT] sharif.ir | آغازه: sharif.edu/~omidvar

دانلود

علی امیرفضلی

دانشیار (پیشکسوت)

  آدرس پست الکترونیک: ilzafrima [at] sharif.edu | آغازه: sina.sharif.edu/~ilzafrima

دانلود

مهدی بهادری نژاد

استاد (پیشکسوت)

حرارت و سیالات

دکتری، دانشگاه ايلي نويز، آمریکا - 1342

 تلفن: 66165583-021 |  فکس: 66000021-021 | 

آدرس پست الکترونیک: bahadori @ sharif.ir | 

آغازه: sharif.edu/~bahadori

دانلود

محمود تبریزی

استادیار (پیشکسوت)

دانلود

اسماعیل حاجی زاده

استادیار (پیشکسوت)

دانلود

محمود حسینی

استادیار (پیشکسوت)

آدرس پست الکترونیک: hosseinim [at] sharif.ir  

دانلود

زنده یاد عیسی خیر حبیب اللهی

پیشکسوت

دانلود

زنده یاد منوچهر راد

استاد (پیشکسوت)

دکتری

 تلفن: 66165583-021 |  فکس: 66000021-021 | آدرس پست الکترونیک: rad@sharif.ir | آغازه: sharif.ir/~rad

دانلود

زنده یاد محمدحسین کارگرنوین

استاد (پیشکسوت)

طراحی جامدات

دکتری، دانشگاه انستیتو پلی تکنیک رنسلر (آر پی آی)، آمریکا- 1362

دانلود

محمد سعید سعیدی

استاد (پیشکسوت)

مکانیک سیالات - حرارت سیالات

دكتری، دانشگاه انستيتو تكنولوژي ماساچوست (ام. آي. تي)، آمريكا - 1358

تلفن: 66165583- 021 |  فکس: 66000021- 021 | 

|آدرس پست الکترونیک: mssaidi [AT] sharif.edu | 

آغازه: mech.sharif.edu/~mssaidi

دانلود

سعید سهراب پور

استاد (پیشکسوت)

مکانیک جامدات

دكتری، دانشگاه كاليفرنيا- بركلي، آمريكا - 1350

  |  فکس: 66000021-021 | 

آدرس پست الکترونیک: saeed [at] sharif.ir | 

آغازه: sharif.ir/~sohrabpour

دانلود

ایرج شادروان

پیشکسوت

Solid Mechanics and Manufacturing

Ph.D. in Mechanical Engineering, Loughborough University of Technology, U.K.

آدرس پست الکترونیک: shadravan [at] sharif.ir | آغازه: sharif.ir/~shadravan

دانلود

کیخسرو فيروزبخش

استاد (پیشکسوت)

مهندسی شیمی - مکانیک کاربردی

فرا دکتری، دانشگاه تولان نیوارلئان، امریکا - 1356

 تلفن: 66165583-021 |  فکس: 66000021-021 | 

آدرس پست الکترونیک: firoozbakhsh (at) sharif.ir |

 آغازه: sharif.ir/~firoozbakhsh

دانلود

علی اصغر مظفری

استاد (پیشکسوت)

تبدیل انرژی، موتورهای احتراق داخلی، سیستم های قدرت

دکتری، دانشگاه لندن (کیو ام سی) ، انگلستان - 1367

تلفن: 66165583-021 |  فکس: 66000021-021 | 

آدرس پست الکترونیک: mozafari [AT] sharif.edu | 

آغازه: sharif.edu/~mozafari

دانلود