کارکنان
خداداد اعظمی
كاردان مكانيك ماشين‌افزار-تكنسين
کارگاه ماشين افزار
تلفن: 66165581
 پست الکترونیک: azami@mech.sharif.ir 
علی بيات
مسئول انتشارات
انتشارات دانشكده
تلفن: 66165569
پست الکترونیک: a_bayat@mech.sharif.ir
مریم خسروانی
رئیس اداره آموزش و دبیرخانه
معاونت آموزشی دانشکده
 تلفن: 66165566 
پست الکترونیک:
 
khosravani@mech.sharif.ir
محمدحسین جورابچی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
معاونت تحصیلات تکمیلی 
 تلفن: 66165596
پست الکترونیک: jourabchi@mech.sharif.ir
محمد حسينيان فرد
كارشناس آزمايشگاه
آزمايشگاه های ترمودینامیک، انتقال حرارت و موتور احتراق داخلی 
تلفن: 66165551
 پست الکترونیک: m_hosseinian@mech.sharif.ir
سیلوا داودیان
کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: 66165582 
پست الکترونیک: davoodian@mech.sharif.ir 
زهرا طهماسبی
كمك كارشناس تحصیلات تکمیلی
معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده
 تلفن: 66165572
پست الکترونیک: tahmasebi@mech.sharif.ir
ملیحه دمشقیان
مسئول دفتر مالی و اداری
تلفن: 66165567
پست الکترونیک: 
dameshghian@mech.sharif.ir
جواد خمسه
كارشناس آزمايشگاه
آزمایشگاه مکاترونیک و الکترونیک کاربردی تلفن: 66165507
پست الکترونیک: khamseh@mech.sharif.ir
رضا زاده‌ حسنعلی
کارپرداز
تلفن: 66165526
پست الکترونیک: hassanali@mech.sharif.ir
ريحان زرپاكيان
مسئول دفتر معاونت پژوهشی و دفتر کارآموزی
معاونت پژوهشی دانشکده
 تلفن: 66165584
 پست الکترونیک: research@mech.sharif.ir
ایراندخت شهنواز
كمك كارشناس آموزشی
معاونت آموزشی دانشکده
 تلفن: 66165566
پست الکترونیک: shahnavaz@mech.sharif.ir
كياءالدين علاءالدينی شورمستی
كاردان فنی مكانيك -تكنسين
آزمايشگاه مقاومت مصالح
تلفن: 66165561
پست الکترونیک: shoormasti@mech.sharif.ir
تهمینه قنبری کفاکی
مسئول دفتر دانشکده
تلفن: 66165501-021
فکس: 66000021-021
پست الکترونیک: t_ghanbari@mech.sharif.edu  
سعید مرشدیان
مسئول دفتر
قطب رباتيك و اتومايسون
 تلفن: 66165548 
مجید فیروزپور
 
آزمايشگاه مكانيك سيالات
تلفن: 66165557 
عليرضا كيان‌پيشه
تكنسين كارگاه
كارگاه ماشين افزار
تلفن: 66165581 
پست الکترونیک: kianpishe@mech.sharif.ir
بابك ياری
مدیریت ساختمان و تاسیسات-کارشناس آزمايشگاه
آزمايشگاه سيستم‌های ديناميكی و آزمايشگاه ديناميك ماشين
 تلفن: 66165552-66165556
پست الکترونیک: yari@mech.sharif.ir
مونا همتی
مسئول دفتر گروه های دانشکده و دفتر ارتقاء و استخدام اساتید
 تلفن: 66165599 
فکس: 
66000021
پست الکترونیک: 
hemmati@mech.sharif.ir