برگزیدگان پژوهشی دانشکده مکانیک

برگزیدگان سال 98


اساتید فناور و پژوهشگر برترارتباط با صنعت و جذب گرنت

چاپ مقالات علمی

تعاملات بین‌المللی

آزمایشگاه‌های برگزیده

دارای مقاله با ارجاع بالای 200

داشجویان برگزیده پژوهشیرضا نیرومند - دکتری

شبنم تشکری - دکتری

محمدعلی بیجارچی - دکتری

روح‌الله نصیری - دکتری

میلاد رشادی - دکتری

محمد قربانی - دکتری

حسین جعفرزاده - دکتری

هادی مکارم - دکتری

مائده بهادران - کارشناسی ارشد

علی سالاری - کارشناسی ارشد

امین محمدی نصرآبادی - کارشناسی ارشد

محمد حبیبی - کارشناسی ارشد

پوریا رحمتی - کارشناسیآقای مهندس رضا محققی - کارشناسی ارشد
بهینه سازی سختی، موقعیت و جهت گیری دسته موتورها جهت کاهش نویز ارتعاشاتی منتقل شده به بدنه
استاد راهنما: دکتر حسین نجات