آموزش‌های تخصصی 

فعالیت‌های مرکز: 

مرکز آموزش‌های تخصصی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف با هدف ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت دانشجویان، فارع‌التحصیلان، پژوهشگران و صنعتگران و ایجاد تعامل موثر بین دانشگاه و صنعت اقدام به برگزاری دوره‌های تخصصی می‌نماید. این دوره‌ها براساس طیف مخاطب در دو دسته صنعتی و دانشجویی ارائه می‌شوند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از برنامه زمانی دوره‌ها، به صفحه دوره‌های صنعتی یا دانشجویی مراجعه نمایید. 

ویدیو معرفی دوره های تخصصی


دوره‌هادوره‌های صنعتی

دوره‌های دانشجویی

ارتباط با مرکز آموزش‌های تخصصی  دانشکده مهندسی مکانیک

مهدی بهزاد

مدیر مرکز آموزش‌های تخصصی

شماره تماس: 66165509(021) و 66165500(021)

آدرس پست الکترونیک: m_behzad@sharif.edu

شماره اتاق: 439

آدرس صفحه شخصی: sharif.ir/~m_behzad

 

دانلود

سمیه محمدی

معاون آموزش های تخصصی

شماره تماس: 66165690(021)

آدرس پست الکترونیک: somaye.mohammadi@sharif.edu

شماره اتاق: 408

آدرس صفحه شخصی: http://sharif.ir/~somaye.mohammadi/

 

دانلود