قطب علمی تبدیل انرژی
به تارنماي قطب علمي تبديل انرژي خوش آمديد.
قطب علمي تبديل انرژي دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي شريف طی بيش ازده سال حيات موفق و پربارخود که از نيمه دوم سال 79 تاکنون ادامه داشته است اهم فعاليت هاي خود را بر طبق دو برنامه چهار ساله و پنج ساله متوالی در دو بخش متمرکز نمود. بخش نخست نهادينه نمودن و قانونمند ساختن تشکيلات، ارتباطات و سازمان قطب با توجه به هدف تشکيل آن بود. در اين ارتباط به تدوين آئين نامه هاي داخلي در ارتباط با امور اجرائي قطب و تعريف روابط بين اعضاء و مسئوليت هاي آنها و نيز قانوني کردن نهادهاي اجرائي آن و همچنين به تعريف و تقسيم پروژه هاي محوری دراز مدت و ميان مدت در زمينه هاي تخصصي و اولويت بندي انجام آنها پرداخت. علاوه بر آن به تاسيس و تجهيز آزمايشگاه هاي تخصصی و تحقيقاتی محوري قطب به عنوان زير ساختارها و بسترهاي مناسب براي انجام فعاليت خود پرداخت. قطب علمي تبديل انرژي با کسب تجربيات موفق و ارزشمند خود در طي نه سال گذشته که بخشی از آنها شامل تربيت دانش آموختگان دکترا و فارغ التحصيلي بيش از 25 دانشجوی دکترا با گرايش تبديل انرژی، کسب رتبه دوم جشنواره بین المللی خوارزمی در سال 1388، کسب رتبه اول جشنواره جوان خوارزمی در سال 1389، انجام دهها پروژه صنعتی و ملی برای بخش های انرژی و صنعتی کشور، تدوین استاندارد هاي ملي در زمينه معيار مصرف و برچسب انرژي دستگاهها و ثبت اختراع در زمينه هاي فوق و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت و منجر به مدرک با تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برای واحد های صنعتی و خودرو سازی و چاپ بيش از 100 مقاله در مجلات معتبر ملي و بين المللی و ارائه حدود 400 مقاله در کنفرانس های علمی و بين المللی  بخشی از فعاليت های قطب علمی تبديل انرژی در نه سال گذشته بوده است.

 قطب علمی تبديل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف که با هدف ایفای نقش سازنده در حل مشکلات مربوطه و فراهم آوری بستری پویا برای تداوم رشد علمی برای پیشرفت های صنعتی کشور ایجاد شده است، محور هاي پژوهشي خود را براي پنج سال آينده با توجه به نه سال سابقه فعاليت پر ثمر پژوهشي و آموزشي در زمينه تبديل انرژي و با نگاه به جايگاه مهندسي مكانيك در قرن بيست و يكم و لحاظ كردن فناوري هاي جديد و با رعايت پاسخگويي به نياز هاي علمي كشور تدوين نموده و براي تصويب و اجرا به شوراي عالي قطب هاي علمي كشور ارائه داده است. اميد است با اهداف بلندي كه در برنامه پنج ساله قطب علمي تبديل انرژي آمده است قطب بتواند نقش ارزنده خود را در عرصه ملي و بين المللي در عرصه تبديل انرژي ايفا نمايد.
 
با احترام- دكتر مهرداد تقی زاده منظری
مدير قطب علمي تبديل انرژي 

گالری تصاویربازگشت