انتخاب دانشجویان پژوهشگر یا فناور برگزیده

انتخاب دانشجویان پژوهشگر یا فناور برگزیده

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف درنظر دارد در مراسم هفته پژوهش دانشکده که در آذر یا دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد، از دانشجویانی که در راستای انجام پروژه کارشناسی، ارشد یا دکتری خود عملکرد پژوهشی یا فناورانه برجسته‌ای داشته‌اند تقدیر نماید‌. 

دانشجویانی که در فعالیت‌های پژوهشی خود در مقطع تحصیلی فعلی خود عملکرد شاخصی با چاپ مقاله در مجلات معتبر، ارائه مقاله در کنفرانس‌های معتبر، همکاری در طراحی، ساخت و تست یک دستگاه با نوآوری یا فناوری بالا داشته‌اند و پیش از در این مقطع برگزیده این امتیاز نبوده‌اند، لازم است درخواست خود را با استاد راهنمای خود مطرح بفرمایند. 

موعد نهایی ارسال مستندات توسط اساتید راهنما، چهارشنبه مورخ ۱ آذر ماه است.