اختراعات

در فضای دانشجویی یکی از خلأهایی که بین دانشجویان دیده می‌شود، ابتکار و نبوغ برای حل مشکلات پیرامون است. شاید یکی از وجوه تلاش برای حل مشکلات و نیازها، اختراعات و پتنت‌ها باشند. اختراعات دانشجویی می‌تواند در فضا و زمینه خود یکی از مهمترین دستاورهای علمی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک باشد.

لیست اختراعات


Turn Table Device, (Seiko Instruments Inc.), Patent No. JP2003117812., Japan (Arai, S. and Akbari, J.) 2003/4/23
Swiveling Table Device, (Seiko Seiki Kabushiki Kaisha), Patent No. US5988075, USA, (Arai, S., and Akbari, J.) 1999/11/23. Family: WO1996024461A1, EP0873814 JP3473957B2
A Newly Efficient, Accurate And Precise CNC Gantry Machine With Double Motion Mechanism (CDMM), PI 2013001205, Malaysia, (S.R. Besharati, Mohd
Hamdi,J. Akbari, M.R. Movahhedi), 2014
An improved computer numerically controlled gantry device and method thereof, WO2014163483 A1, (M. Hamdi, A. Sarhan, J. Akbari, N. Azizi
M.,M.R.Movahhedi, S.R. Besharati, H. Jalaludin), Publication
Ultrasonic Motor, PI 2014702645, Malaysia, (Vahid Dabbagh · Javad Akbari · Mohd Hamdi Bin Abd Shukor · Ahmed Aly Diaa Mohammed Sarhan · Seyed Reza Besharati · Hamid Amini), 2014
A compact and thin tubular ultrasonic motor, (PI 2014703157 - 24/10/2014) Malaysia, (Vahid Dabbagh · Javad Akbari · Ahmed Aly Diaa Mohammed Sarhan
·Seyed Reza Besharati · Hamid Amini · Noor Azizi Bin
Ultrasonic screw pump (PI 2014703150-23/10/2014) Malaysia, (Vahid Dabbagh · Javad Akbari · Hamid Amini · Seyed Reza Besharati · Noor Azizi Binti Mardi · Ahmed Aly Diaa Mohammed Sarhan)