فرصت‌های پسادکتری دانشکده
دانشجویان پسادکتری در زمینه‌های مختلف می‌توانند اقدام به دریافت فرصت‌های مطالعاتی کرده و در زمینه مورد نظر شروع به فعالیت و پژوهش کنند. اساتید مختلف در زمینه‌های فعالیت خود اقدام به جذب دانشجویان می‌کنند که این فرصت خوبی برای دانشجویان پسادکتری است تا به کسب تجربه بپردازند. برای آشنایی با زمینه‌های پژوهشی هر استاد می‌توانید به صفحه اساتید واقع در سربرگ افراد یا بطور کلی به وبسایت معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه نمایید.