رویدادهای پژوهشی

دانشکده مهندسی مکانیک در طول هرسال جلسات و کارگاه‌هایی با عنوان زنگ پژوهش و در راستای معرفی پیشرفت‌های روز علم مهندسی مکانیک و آشنایی دانشجویان و علاقه‌مندان با حوزه‌های مختلف این رشته برگزار می‌کند.

کارگاه‌هاتوربین‌های آبی دریایی
26 اردیبهشت 99

کارگاه ویژه کارردی و عملی چاپ زیستی
26 اردیبهشت 99

تصویربرداری فراصوت با تقریب بورن روش‌های حسگری فشرده
10 دی 97

سومین کارگاه آموزشی دینامیک مولکولی و نرم افزارهای مربوطه
4 آبان 96

چهارمین کارگاه آموزشی دینامیک مولکولی و نرم افزارهای مربوطه
2 آبان 96

زنگ پژوهشتوسعه فناوری پوشیدنی برای تجزیه و تحلیل راه رفتن
21 مهر 1400

یادگیری عمیق در سونوگرافی پزشکی
5 مرداد 1400

مبانی کاهش ریسک تاسیسات نفت و گاز دریایی بر اساس اصل
21 اردیبهشت 1400


معرفی، وضعیت، جهت گیری و ظرفیت حوزه های فعال رباتیک در ایران
24 فروردین 1400به کارگیری فناوری های رباتیک اجتماعی و سامانه های واقعیت مجازی در آموزش و توانبخشی کودکان سیف اتیسم
22 اسفند 1399

رابطه انرژی، آب و کشاورزی
26 دی 1399


آشنایی با بخشی از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد
09 دی 1399


نسل بعدی فناوری های تشخیص بیماری و نظارت بر درمان
30 آذر 1399

بازدید و تور مجازی از آزمایشگاه های دانشکده مهندسی مکانیک
25 آذر 1399

بازدید و تور مجازی از آزمایشگاههای دانشکده مهندسی مکانیک
24 آذر 1399

سیستم های دارورسانی موضعی برای مدیریت تومور مغزی گلیوبلاستوم
16 آبان 1399


حمل و نصب قطعات پل معلق در دریا
30 خرداد 1399


صفحه بعد