لطفا دقت شود که اسامی دانشجویان موجود در صفحات این بخش، شامل اکثریت دانشجویان ثبت‌نامی در این دانشکده هستند و اسامی افراد پس از تغییر رشته، فارغ‌التحصیلی و ... حذف نشده است. (فارغ التحصیلان دانشکده)


کارشناسی

مهندسی مکانیک

مهندسی دریا

کارشناسی ارشد

گرایش‌های مکانیک

معماری کشتی

دکتری

گرایش‌های مکانیک

ورودی 400
ورودی 401

مهندسی دریا

ورودی 400
ورودی 401